zaterdag 28 maart 2009

Eigen zonnestroom opbrengst nu ook online

Het was even wat puzzelen, maar uiteindelijk is het toch gelukt om de gegevens van onze eigen zonnestroomfabriek beschikbaar te krijgen op internet. De vraag is nog even hoe vaak ik de gegevens ga refreshen.
De Sunny Beam, die om de paar seconden info ontvangt van de omvormer, dient aan de PC gekoppeld te zijn middels USB. Vervolgens wordt middels de SunnyDataControl software de data uit de Sunny Beam periodiek weggeschreven naar een aantal Excel-files. In deze Excel files wordt ook de momentane opbrengst vastgelegd, maar helaas wel met intervallen van 10 minuten. Vervolgens kun je deze Excelfiles weer benaderen middels de SunnyReport software. Hiermee wordt de Excel info in grafiekjes en tabelletjes gepresenteerd. Dat hele spul wordt dan vervolgens weer periodiek geupload naar het internet.
Als je alle intervallen redelijk kort instelt dan kun je de opbrengst bijna realtime volgen. Bijna, want zoals gezegd worden alle gegevens steeds per 10 minuten getotaliseerd. Probleem is echter dat de eigen PC continu aan moet staan en als die vol in gebruik is kost dat al gauw een 140W. Waarschijnlijk ga de PC niet specifiek voor deze taak aanzetten en zal er dus alleen realtime data beschikbaar zijn als ik de PC aan heb staan..
De opbrengstgegevens zijn terug te vinden op:  http://www.xs4all.nl/~linerwin/PVLangeWetering/

vrijdag 20 maart 2009

Direct record op record

Is het nou toeval dat de zon steeds vaker schijnt sinds we de panelen in gebruik hebben genomen? Dat zal wel,  maar het is wel leuk om direct met record op record te beginnen. Vandaag was de eerste dag waarop de volle potentie van ons systeem zich toonde: de Sunny Beam toonde aan het eind van de dag een nagenoeg perfect klokvormig diagram. Om circa 7:30 ontwaakten de panelen uit hun (koude) slaap en na korte tijd begon het vermogen zich gestaag op te bouwen.Om 10:00 uur (toen lag het vermogen al boven de 1,5 kW) kwam er schijnbaar wat dunne bewolking over, waardoor het vermogen een half uurtje ietsjes achterbleef. Om half elf echter al boven de 2 kW. Tussen 12:00 en 14:00 werd vrijwel constant het topvermogen van circa 2,9 kW geleverd, waarna het vermogen zich vanaf die tijd weer langzaam ging afbouwen (om 16:00 uur nog 2,0 kW en vlak voor 18:00 uur nog 1 kW). Om 18:30 is het feest nagenoeg voorbij en kort daarna konden de panelen van hun welverdiende rust gaan genieten. Eindresultaat: 19,98 kWh. Voor morgen wordt wederom stralend weer voorspeld en als dan het ochtenddipje wegblijft dan wordt de 20kWh grens wellicht overschreden. Alles bij elkaar staat de teller na 9 volle dagen op 93,29 kWh die de Nuon minder gaat verdienen dit jaar (en die dus bij ons in de pocket blijven).

Tja, en is dat nu naar verwachting of niet? Waar moet je je aan spiegelen als beginnende zonnestroomproducent? In ieder geval matcht de opbrengst van de Sunny Beam goed met die van de brutoproductiemeter, die op dit moment 94 kWh langs heeft zien komen (die registreert dus zelfs ietsjes meer dan de Sunny Beam). Ik ga er derhalve vanuit dat de door de Sunny Beam gemeten opbrengst overeenkomt met de werkelijkheid.
Kijkend naar enkele conculega's die het SDE avontuur tot nu toe hebben volbracht (we zijn immers allemaal geregistreerde zonnestroomproducenten) moet je constateren dat sommigen het heel erg mooi voor elkaar hebben en je zelfs online tonen wat er in hun fabriek allemaal gebeurt. Zie bijvoorbeeld: http://home.hccnet.nl/deejee/, http://zon.wieggers.org/ en http://zon.ouweneel.org/ . Kijkend naar hun gegevens blijkt dat zaken als orientatie, dakhoek en eventuele beschaduwing een behoorlijke impact kunnen hebben op de uiteindelijke opbrengst. Naast onderling afwijkende bedrijfscondities kan het weer natuurlijk ook een grote invloed hebben. Maar vandaag (de dag overigens dat de lente begon) was een perfecte dag om de genoemde installaties eens te vergelijken met de onze, want geheel Nederland was vrijwel de gehele dag onbewolkt. Dan is te zien hoe veel mazzel wij hebben met ons dak.
Binnen de familie lopen er nu elke dag weddenschappen over hoe hoog de dagproductie zal gaan uitvallen en er kan ondertussen ook ingezet worden op de maximale dagproductie in de loop van het verdere jaar. Zal het mogelijk zijn om meer dan 25 kWh op 1 dag te scoren??

zaterdag 14 maart 2009

Zonnestroom

Een tijd lang geen berichten op deze blog. Echter de daawerkelijke realisatie van onze eigen zonnestroomfabriek waar ik eerder over vertelde mag niet onvermeld blijven. Op woensdag 11 maart 2009 om 16:15 was het eindelijk zover; de schakelaar van de omvormer werd omgezet en de panelen konden de eerste stroom gaan leveren. Hier is echter wel het nodige aan vooraf gegaan.....

Al toen we in 2005 ons huidige huis kochten speelden we met de gedachte om ooit het hele dak aan de achterkant van ons huis “vol te gooien met zonnepanelen“. Toch weerhield de lange terugverdientijd ons ervan om hierin direct al te investeren. Liever dus wachten op hopelijk een nieuwe subsidieregeling. We schrijven vervolgens begin 2008. Er is een nieuwe stimuleringsregeling voor particuliere zonnestroom in de maak, genaamd SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie) en uitgevoerd door SenterNovem.

Eind maart heb ik een info bijeenkomst van SenterNovem in Utrecht bezocht en vervolgens besloten mij in te schrijven voor de subsidieregeling. De bijeenkomst maakte duidelijk dat men er weer in geslaagd is de werkgelegenheid van velen veilig te stellen door de absurde buredaucratische manier van subsidieverstrekking. Naast Senter Novem zijn er nog diverse andere partijen betrokken bij de realisatie en monitoring van de subsidieregeling: zo zijn daar de netbeheerder (in ons geval Continuon, thans Liander geheten). Via hen moet de benodigde brutoproductiemeter, die de exacte productie van de installatie meet, worden besteld. Tevens zijn zij degene die formeel toestemming moeten verlenen voor het terugleveren van stroom aan het net. De netbeheerder besteed het plaatsen van de brutoproductiemeter weer uit aan een installatiebedrijf. Vervolgens heb je nog te maken met Certiq, de organisatie waar producenten van groene stroom geregistreerd staan. Zij geven de zogenaamde groencerficaten uit, het “bewijs” dat de door ons geproduceerde electriciteit een duurzame oorsprong heeft. 

Als vervolgens de hele installatie geplaatst is dien je een voorschotformulier naar Senter Novem te sturen. Als het goed is wordt er dan maandelijks 80 procent van de gemaximaliseerde maandproductie (de max productie wordt berekend door uit te gaan van 850 vollasturen per jaar. Ze gaan er dus van uit dat je per kWp geinstalleerd vermogen per jaar 850 kWh aan stroom opwekt) aan je uitgekeerd. Uiteindelijk zal er dan nog 1 keer per jaar een jaarafrekening volgen. Wat een omslachtige manier van subsidieverstrekking! Er zijn nu allerlei partijen die leuk geld verdienen aan deze hele poespas: Liander voor het plaatsen van de brutoproductiemeter (87,26) en de jaarlijkse huur van de brutoproductiemeter (29,12). Gelukkig is eind oktober 2008 in de 2e kamer een stokje gestoken voor de verplichte vervanging van aloude Ferraris draaistroommeter, want anders hadden ze voor die metervervanging 77,35 extra opgestreken. Bij Certiq mag je eenmalig 29,75 aan inschrijfgeld betalen en daarna jaarlijks 29,75 (ofschoon men nu in Den Haag ook bezig lijkt te zijn om voor dit laatste een stokje te steken).

Moet je nagaan: Gedurende de subsidieperiode (15 jaar) verdienen deze partijen circa 1000,- Euro aan het hele gebeuren (Liander 524,06 en Certiq 476,-).  En dan heb ik het nog niet eens gehad over de verplichte aanpassing van de meterkast om de brutoproductiemeter te kunnen plaatsen: aanleggen aparte groep, plaatsen extra meterbord en het plaatsen van een extra lastscheider. We hebben dit in eigen beheer gedaan waardoor we alleen materiaalkosten hadden (resp. circa 13,- , 48,- en 20,-). Alles bij elkaar reden temeer om voor een zo groot mogelijke installatie te gaan (3,5 kWp), want als je zou kiezen voor de ondergrens van de subsidieregeling (0,6 kWp) dan kost de regeling je op termijn mogelijk zelfs geld (de hoogte van de subsidie van je SenterNovem krijgt is afhankelijk van de gemiddelde stroomprijs; wordt de stroomprijs hoger dan wordt het subsidiebedrag navenant lager. Voor degegen die in de regeling van 2008 zijn ingestapt is het totaalbedrag van gemiddelde energieprijs en aanvullende subsidie door Senter Novem vastgesteld op 56,4 cent per opgewekte kWh. Dit totaalbedrag wordt voor de looptijd van deregeling (15 jaar) gegarandeerd. De gemiddelde stroomprijs wordt echter jaarlijks opnieuw vastgesteld en het zou me niet verbazen als voor het einde van de looptijd het aanvullende subsidiebedrag tot 0 is teruggelopen. En als je dan met je subsidie ook deze vaste kosten eerst moet terugverdienen dan schiet het niet echt op.

Waarom geen simpele aanschafsubsidie, waardoor je de bovendien het grootste bezwaar van potentiele zonnestroomproducenten wegneemt, te weten de forse initiele investering van richting de 20.000,- Euro voor een volledig geinstalleerd 3500 Wp systeem. Maar ja, iets is beter dan niets, dus ben ik er toch maar aan begonnen........

Even een chronologisch overzicht van alles wat ik heb ondernomen om te komen tot de oplevering van de installatie:
* 26 maart 2008: bezoek SDE informatie avond Senter Novem in Utrecht
* 31 maart 2008: Sudsidieaanvraagformulier ingediend bij Senter Novem
* 6 juni 2008: schriftelijke bevestiging van SenterNovem dat de aanvraag daadwerkelijk in behandeling genomen zou worden
* Juni 2008: diverse leveranciers van installaties verzocht om offertes uit te brengen
* 29 augustus 2008: Posititieve beschikking SenterNovem ontvangen
* 30 augustus: middels website contact gelegd met Continuon aangaande plaatsing brutoproductiemeter
* 16 september 2008: Offerte van Continuon ontvangen voor plaatsing brutoproductiemeter en vervanging Ferrarismeter
* 17 september 2009: Offerte ondertekend retour gestuurd naar Continuon
* September 2009: benodigdheden meterkastaanpassing besteld
* 21 september 2008: Per e-mail bij SenterNovem om verschuiving startdatum subsidie gevraagd (stond op 1/08/08, verschoven naar 01/01/09)
* Oktober 2008: a.h.v aanbiedingen uit juni een shortlist samengesteld en drie overgebleven leveranciers om nieuwe offerte gevraagd
* 10 oktober: Bevestingsbrief Continuon ontvangen tezamen met beschrijving van noodzakelijke meterkastaanpassingen 
* 15 oktober 2008: Herinneringsmail aan SenterNovem aangaande gewijzigde startdatum, geen reactie ontvangen.
* 23 oktober 2008: Meterkastaanpassing gereed en gereedmeldingsverklaring betreffende de meterkastaanpassingen aan Continuon verstuurd.
* 23 oktober 2008: Definitieve systeemkeuze bepaald en ondertekende opdrachtbevestiging naar leverancier opgestuurd.
* 24 oktober 2008: 2e herinneringsmail Senter Novem t.a.v. gewijzigde startdatum
* 27 oktober 2008: ontvangstbevestiging SenterNovem van tweede herinneringsmail, echter nog geen bevestiging aanpassing startdatum
* 1 november 2008: Bij Continuon de vervanging van de Ferraris draaistroommeter afbesteld ivm uitspraak hieromtrent in 2e kamer.
* 7 december 2008: Mail naar Continuon/Liander met vraag waar de meter blijft
* 8 december 2008: Reactie van Liander: er zijn achterstanden, maar “uiterlijk binnen een maand plaatsing van de meter“
* 12 december 2008: Bij leverancier installatie gevraagd naar leverdatum installatie (geen reactie op ontvangen)
* 24 december 2008: Wederom verzoek tot verplaatsing van startdatum (nu naar 1 april 2009). Van vorige verschuiving nog steeds geen bevestiging ontvangen!
* Januari 2009: Diverse mailtjes naar leverancier installatie betreffende levertermijn, pas na dreigen met cancellen opdracht een reactie: 23 januari zal uitlevering plaatshebben
* 12 januari 2009: Weer een mail naar Liander: “waar blijft nu die meter?“
* 16 januari 2009: Nog geen reactie Liander, dus weer een mailtje
* 21 januari 2009: Nog steeds geen reactie, dus nu officieel een klacht ingediend via de website (waar ze aangeven dat er ALTIJD binnen twee weken wordt gereageerd)
* 23 januari 2009: Levering installatie, echter verkeerde omvormer, ontbrekende verlengkabels en ontbrekende Sunny Beam uitleesapparaat
* 5 februari 2009: Nog steeds geen reactie Liander, uiteindelijk nog 1 keer een wanhoopsmailtje gestuurd: “HELP, is daar iemand???“
* 6 februari 2009: Eindelijk telefonisch bericht van Liander, het installatiebedrijf zal zeer binnenkort afspraak maken
* 10 februari 2009: Schriftelijke bevestiging van SenterNovem betreffende gewijzigde startdatum (1 april 2009), eindelijk na 9 weken!
* 18 februari 2009: Plaatsing van brutoproductiemeter. Vervanging Ferrarismeter tegengehouden, afbestelling was niet aan monteur doorgegeven!
* Februari 2009: Weer diverse mails naar leverancier installatie betreffende omwisseling omvormer en leveren ontbrekende delen
* 21 februari 2009: Proefmontage dakhaken en bepaling verdere benodigdheden (RVS schroeven, extra panlatten en ty-raps) 
* 25 februari: Completering installatie door leverancier en levering juiste omvormer
* Begin maart: Plaatsing dakhaken en montagerails en installatie omvormer 
* 4 maart 2009: aanmelding bij Certiq (middels online inschrijfmogelijkheid)
* 11 maart 2009 daadwerkelijke montage van de panelen en ingebruikname installatie
* EINDELIJK !!
Zoals je duidelijk zal zijn zul je over het nodigde geduld, incasseringsvermogen en doorzettingsvermogen moeten beschikken om dit alles tot een goed einde te brengen. Echter als je de boel dan definitief aansluit en je meter direct hard achteruit ziet lopen (actuele vermogen om 16:15 uur bedroeg 2,1 kW) dan weet je waarvoor je het allemaal doet. Wat een uitvinding!! Volledig schoon en volledig stil draagt de eigen zonnestroomfabriek een steentje bij aan een duurzamere wereld.  

De productie-installatie:
Uiteindelijk heb ik gekozen voor de onderstaande configuratie:
20 stuks zonnepanelen Suntech STP175S-24/Ac
1 omvormer SMA Sunny Boy type SB3000
Montageconstructie Solar-Id, tbv configuratie 3 x 6 en twee keer los portrait
SMA Sunny Beam draadloos monitoringssysteem
Een installatie dus met het maximum toegestaan vermogen (3500 Wp) in het kader van de in 2008 gestarte SDE subsidie. Ons huis heeft aan de achterzijde een ideaal dak om de panelen te plaatsen. De dakhoek is met circa 48 graden weliswaar iets steiler dan het ideaal, maar de orientatie t.o.v. van de zon is wel nagenoeg optimaal: 190 graden Azimut (Vanuit het Zuiden dus 10 graden naar het Westen). Volgens het instralingsdiagram zou je dan circa 97 procent van de maximale opbrengst van een vaste opstelling moeten kunnen scoren.

Instralingsdiagram
Het installeren van het geheel hebben we uiteindelijk helemaal zelf voor onze rekening genomen. Een leuke en leerzame klus die uiteindelijk erg veel voldoening heeft opgeleverd. Bijkomend voordeel is dat je het helemaal naar je eigen zin en volgens de door jouw gewenste kwaliteitsstandaard kunt uitvoeren. Hieronder heb ik de nodige foto's van ons systeem bijgesloten.

Omvormer in bedrijf  Meterkastaanpassing  Klaar

Aanbrengen van de montagerails   Opbrengst 13-3-09 

Twee onbewolkte dagen en toch groot verschil
Ondertussen heeft het systeem zijn eerste 18 kWh aan stroom geleverd en hoop ik dat er nog heel gaan volgen......
P.S.
Met de WAW gaat alles ook nog goed, al heeft ie de laatste paar weken stilgestaan voor het broodnodige onderhoud (de overmatig grote hoeveelheid pekel van afgelopen winter had een verwoestende werking op ketting en tandwielen). Gezien het werk aan de zonnepanelen hebben de onderhoudswerkzaamheden aan de fiets even op het tweede plan gestaan, maar ik hoop de fiets van het weekend weer helemaal op orde te hebben (incl een spatbord boven het achterwiel om de vocht- en vuilbelasting van de derailleur, freewheel en ketting te verminderen). De totaalstand bedraagt ondertussen een kleine 15000 kilometer.