vrijdag 24 april 2009

April topmaand...

Ondertussen zijn we bijna een half jaar verder en is het zomerseizoen in aantocht. De blaadjes komen weer aan de bomen, de baby eendjes zwemmen in de sloot en de pollen vliegen weer door de lucht. En ook de zon kijkt weer goed om de hoek.
Uiteindelijk heeft de installatie het eerste jaar net iets meer dan 3500 kWh opgebracht, dankzij een fikse eindspurt. Wat dat aangaat was het eerste jaar met 1000 kWh/kWp ver boven verwachting. Nu in april 2010 loopt de teller ook al weer hard op. De geprognotiseerde maandopbrengst is al weer enkele dagen geleden reeds gepaseerd en deze maand lijkt op een daverend record af te stevenen, gezien het feit dat we nu al 17 procent meeropbrengst hebben en het weer de komende dagen gunstig lijkt te blijven. Op 17 april werd het dagrecord dat dateerde van 18 april vorig jaar net aan gebroken: 21,34 kWh. Is het toeval dat dat precies een dag was dat de vliegtuigen vanwege de vulkaanuitbarsting in IJsland niet vlogen? De hele dag een prachtige strakblauwe lucht, zonder een enkele vliegtuigstreep!
Een klein dompertje op alle feestvreugde was de constatering dat de prijs van zonnepanelen het afgelopen jaar enorm gedaald is. Er is zo'n 40 procent van de prijs afgegaan, waardoor ik zelfs durf te stellen dat zonnepanelen nu zelfs zonder subsidie interessant beginnen te worden. Achteraf gezien hadden we beter kunnen wachten met de aanschaf van de panelen (in de eerste SDE subsidieronde had je volgens mij iets van maximaal 4 jaar de tijd om je installatie op te leveren), maar de panelen waren een lang gekoesterde droom die we snel wilden laten uitkomen. Bovendien waren de paneelprijzen in 2008 net als de jaren daarvoor niet of nauwelijks in prijs gedaald. Dus waarom wachten? Tja, als je alles van tevoren weet...
Aan de andere kant, we komen er geenszins op te kort en ondertussen hebben we een heel jaarverbruik aan stroom duurzaam geproduceerd en dat vergoedt alles.

zaterdag 4 april 2009

Subsidie-start

Afgelopen woensdag op 1 april 2009 was de officiele start van onze 15 jarige subsidieperiode. De 213 kWh die in maart zijn opgewekt vallen dus nog buiten de subsidieregeling, waardoor we daarvan alleen de “vermeden inkoop” van stroom bij de Nuon in de pocket houden. Het was trouwens een behoorlijk zonnige maart (vooral vanaf het moment dat onze installatie in bedrijf gesteld werd), wat er voor zorgde dat de installatie boven verwachting gedraaid heeft. Op basis van gegevens die ik heb ingegeven op http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php zou je mogen verwachten dat er gem. per dag 7,7 kWh geproduceerd zou worden. In de praktijk kwam de opbrengst op gemidddeld 10,6 kWh. Een meerproductie van liefst 38 procent.  
De afgelopen dagen was het trouwens ook niet verkeerd: op de eerste subsidiedag werd met 20,86 kWh direct een nieuw dagrecord gezet. De dag erna was goed voor 20,32 kWh en gisteren werd 17,86 gescoord. Het mooie is dat je aan de hand van de daggrafieken ook iets kunt roepen over de zonnekracht. Alledrie de dagen was het vrijwel onbewolkt, maar vooral gisteren hing een lichte waas in de lucht. Dit had direct een 15 procent lagere opbrengst tot gevolg. In de gallery zonnestroom is een grafiek te zien waarop dit duidelijk naar voren komt.
Middels de hierboven genoemde site is tevens te bepalen wat de zonne-instraling gedurende de dag is. Ik heb in de gallery tevens een grafiek opgenomen met het geprognotiseerde AC vermogen dat in een bepaalde maand op een bepaald tijdstip van de dag teruggeleverd kan worden aan het net. De grafieken zijn afgetopt op 3000 Watt, aangezien dat het maximum AC vermogen is dat onze SunnyBoy 3000 kan leveren. 
Verder ben ik natuurlijk erg benieuwd naar het maximum aantal kWh dat op 1 dag gegenereerd zou kunnen worden. Op basis van wat berekeningen schat ik in dat een kleine 23 kWh mogelijk zou moeten zijn op een topdag in de maand mei.